Kurset

Këtu mund të gjeni kurset që janë përgatitur për TechUP, shkencat kompjuterike.

Figma - Web Design

Figma është një aplikacion i cili mundëson dizajn krijimin,...

Shiko me shume

Techup 2023

Në këtë përmbledhje do i grupojm materialet mësimore që do i...

Shiko me shume

Git & GitHub

Git është një sistem i njohur i kontrollit të versionit që lejon...

Shiko me shume

NextStarter

Next.js është një framework për ndërtimin e aplikacioneve në ueb...

Shiko me shume

TailwindCSS

Tailwind CSS është një framework popullore e CSS për ndërtimin e...

Shiko me shume

Hyrje në elektronikë

Elektronika është pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme....

Shiko me shume

Ftesë në Shkencën Kompjuterike

Në këtë kurs do të kemi një hyrje të shkencës kompjuterike duke...

Shiko me shume

Hyrje në Ueb Dizajn

KUJDES! Materiali i këtij kursi nuk është kontrolluar që nga...

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2023 Techup | Powered by YEP