Kurset

Këtu mund të gjeni kurset që janë përgatitur për TechUP, shkencat kompjuterike.

.

Figma - Web Design

Figma është një aplikacion i cili mundëson dizajn krijimin,...

Shiko me shume
.

Ftesë në Shkencën Kompjuterike

Në këtë kurs do të kemi një hyrje të shkencës kompjuterike duke...

Shiko me shume
.

Git & GitHub

Git është një sistem i njohur i kontrollit të versionit që lejon...

Shiko me shume
.

Hyrje në elektronikë

Elektronika është pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme....

Shiko me shume
.

Hyrje në Ueb Dizajn

KUJDES! Materiali i këtij kursi nuk është kontrolluar që nga...

.

NextStarter

Next.js është një framework për ndërtimin e aplikacioneve në ueb...

.

TailwindCSS

Tailwind CSS është një framework popullore e CSS për ndërtimin e...

.

Techup 2023

Në këtë përmbledhje do i grupojm materialet mësimore që do i...

.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2023 Techup | Powered by YEP