Techup 2023 po fillon!

TechUP është një platformë falas për programim, hapur për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme si dhe të interesuarit e tjerë. Nuk kërkohet asnjë njohuri paraprake; platforma është e dizajnuar për fillestarë dhe do ju mësojë si të dizajnoni uebfaqe nëpërmjet HTML, CSS, Javascript, React, TailwindCSS, Next.js dhe shumë të tjera! Materialet janë në gjuhën shqipe.

Apliko Tani
.

Përplot me kurse

Nga dizajni grafik deri te ndërtimi i uebfaqeve, gjithçka është këtu! Do të mësoni si të dizajnoni uebfaqe nëpërpjet HTML, CSS dhe Javascript, si dhe ndërtimin e tyre nëpërmejt PHP & .NET.

.

Ndërtimi i uebfaqeve

Mësoni front-end & back-end programim në shpejtësinë që ju konvenon juve.

.

JavaScript

Mësoni gjuhën programore e cila po zhvillohet më fuqishëm se të gjitha.

.

PHP

Zhvillimi i web programeve të ndryshme nëpërmjet gjuhës së njohur për backend.

Mëso duke punuar

Mëso me teori dhe me projekte praktike! Zotëroje shpejtë informacionin nëpërmjet mësimeve tona të sqaruara mirë me programe hap pas hapi!

Ndihmo të tjerët ose kërko ndihmë
.

Përgadituni dhe mësoni nga më të mirët!

Mësimet e robokid do të përgatiten nga ekspert të fushës së elektronikës dhe shkencave kompjuterike.

Njihu me instruktorët
.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2023 Techup | Powered by YEP