Hyrje në elektronikë

Këtu do të mësojm elementet themelore elektronike

See more...

Python

Në kete kurs do të mesohen bazat e programimit duke perdorur gjuhen programuese Python.

See more...

Free

Hyrje në JavaScript

Këtu do mësojmë bazat e programimit duke e përdorur gjuhën JavaScript.

See more...

Ftesë në Shkencën Kompjuterike

Në këtë kurs do të kemi një hyrje të shkencës kompjuterike duke i kaluar të gjitha etapat e saj.

See more...

Hyrje në Ueb Dizajn

Në këtë kurs do të sqarojmë teknologjitë themelore për ndërtimin e një ueb faqeje.

See more...