TechUP

Бесплатни курсеви по програмирање

TechUP е бесплатна платформа за програмирање отворена за средношколци. Не е потребно претходно искуство; нашата платформа е наменета за почетници и ќе ве научи да дизајнирате веб страница во HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP и многу повеќе. Материјалите ќе се изучуваат на македонски и албански јазик.

Проект #ReLOaD

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан – ReLOaD е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)

 

  • ReLOaD ќе ги унапреди финансиските механизми при што општините транспарентно ќе ги финансираат ГО и заедно со нив ќе ги спроведат приоритетните активности.
  • Проектот ReLOaD ги поддржува општините во развивањето на транспарентни механизми за финансирање на ГО со цел да се подобри обезбедувањето на услуги за граѓаните во локалните заедници.
  • ГО делуваат како партнери на општините и ги поддржуваат во одговорот на потребите на локалните заедници.
  • 3,250 граѓани во земјата ќе имаат корист од 20 проекти на ГО кои ќе бидат спроведени во рамките на проектот ReLOaD во период од три години (2017-2020).

 

YEP

ВИЗИЈА НА YEP:

YEP се стреми да ги зајакне младите на Северна Македонија преку неформално образование, граѓанско учество, градење на демократија и други активности!

 

 
YEP ја остварува својата цел преку спроведување на разни проекти за младите, како што се:

#mycitymypride, #yeptalks, #filmIT, #ihaveadream, #yeptalks and many more!