Во овој курс ќе ги разјасниме основните технологии за градење на една веб-страница. Ќе започнеме со основни и напредни знаења во HTML и CSS. Заедно, до крајот на курсот ќе дизајнираме целосна и едноставна веб-страница.

 

 

Ако имате прашања или нешто нејасно, moже да го користите просторот за коментари и слободно да ми напишете.

Напишете коментар